People

 

Faculty

Postdoc

Current Students

Ye Jiannan,  Chen Qian, Wang Yue, Wang Hui, Shang Cheng, Zhao Yang

Chen Nuo, Song Jiayi, Chen Yonghua, Wu Yue, Peng Siyuan

Yang Xuanhui, Li Jiarui

Daiyun Guo, Haotian Mao, Zhi Wang, Yuqing Feng, Mingyu Chen,Jun Hanaizumi, Pengpeng Ye

Shulin Hong, Tiance Li, Keyao You, Chengrui Wang, Jingyan Wang, Zijie Zhou

Alumni:

Xiao Xiangyun (PhD, 2019)

Deng Nianchen(PhD, 2022)

Hasan Iqbal

Chen Wentao, Hu Zeyu, Sang Tian, Xie Zhengtao

Chen Jiacheng, Chen Li, Feng Qi, Wang Hui, Xiao Yuwei, Zou Yue

Remy Bonnet, Michiel van Veldhuizen, Jerome Wan, Qian Jingchen, Zhang Rui

Liang Hao, Zhou Yanqing, Xun Linlin

Duan Jingyao, Shu Yi, Zhang Yiming

Chu Jieyu, Fan Xinxin, Feng Lele, Jiang Fan, Teng Teng, Yang Cheng, Yin Chao

Liu Haibo, Lu Haotian, Wu Ziqi, Yang Yang, Zhang Shuai

Cao Yang, Deng Nianchen, He Zhenyi, Huang Lei, Li Huan, Qian YiJing, Yang Shuangcai

Dai Bingbin, Dai Qing, Liu Jing, Wu Yifan, Yang Yang

Cao Hailong, Fu Chengyan, Qu Yicheng, Tang Li,  Wu Xiaoyue, Zhang Ruixue, Zheng Fangmai 

Wang Jiaotuan, Li Zhibiao, Cao Shutian, Zhou Tingzhu, Tan Xi, Zhou Zhe

Zhao XinRao Lingshan, Wang Zheng, Ding Lei, Xiang Tianyuan, Li Bo, Yu Yindong, Lin Jiale, Chen Yao, Ren Xiaojuan, Lin Qinqin, Zhang Zhiyong, Zhu Bo,  Pan Lei, Li Lifeng, Zhang Yanlei, Chen Xiong, Lai Honghui, Li Wei, Lu Qi

Tan XuetingYang ZhanxinBi Tianli, Ding Liang, Chen Zhecui, Liu Yiran, Ma LeiHuang ChaoYuan XinWang Jiantao

Achim Weimert

Tan JieChen Yifan, Wei Guozheng, Hu Wencong, Zeng Liang, Hao Xiangshun, Jin Guo, Li Meng, Ding Xiaodong, Jiang Wenjuan, Wang Yuchao, Chen Xinli, Sun Weibin

Yu JianjunYuan Manli, Duan QiYuan Yuan, Jin MingMa Tao, Zhang HuiXiao Wei, Shen JianliLi Lingchun

Cao Da, Li Jingxiang, Liao Min, Ren ZhengZhao Mingtian

Status after graduation (partial)